Tarievenlijst

 

Eigen risico 
Door de minister is bepaald dat zorg door de apotheek valt onder uw verplichte eigen risico. Het afgelopen jaar kreeg u waarschijnlijk regelmatig een overzicht waarop de kosten vermeld stonden die de apotheek voor u had gemaakt bij uw zorgverzekeraar. Het ging hier dan om de kosten voor genees- en hulpmiddelen. In eerste instantie hebt u die zelf moeten betalen als eigen risico. Zodra het eigen risico was bereikt kreeg u alles vergoed.

Zorg in 2017
Voor 2017 is er een nieuwe systematiek ontwikkeld om zorg, geleverd door uw apotheek, te verrekenen. Naast geneesmiddelkosten zijn er met zorgverzekeraars aparte tarieven afgesproken voor extra zorg die u al van uw apotheek gewend was. U kunt hierbij denken aan herhaalinstructie voor het gebruik van uw inhalator. Maar ook aan een medicatiebeoordeling door uw apotheker, waarbij het chronisch geneesmiddelengebruik in samenspraak met u en uw arts kritisch bekeken wordt. Wat moet doorgaan? Wat kan beter? Wat moet erbij of eraf. Enz. Kortom, handelingen die erop gericht zijn de kwaliteit van geneesmiddelengebruik te bevorderen. Ook zijn de tarieven over geneesmiddelen en zorg vrij onderhandelbaar. De prijs die wordt betaald kan dus per apotheek en per zorgverzekeraar verschillen. De kosten die gemaakt worden in de apotheek, zowel geneesmiddelkosten als dienstverlening, vallen in 2017 nog steeds onder het verplichte eigen risico.

Medische noodzaak 
Wij willen u er op wijzen dat het gebruik van ‘medische noodzaak’ op het recept in principe alleen is voorbehouden indien uw arts het medisch noodzakelijk vindt om een bepaald geneesmiddel te gebruiken. In de meeste gevallen zal het dan gaan om een duurder (merk)geneesmiddel. Informeer goed bij uw verzekeraar hoe met dit beleid zal worden omgegaan.